30. ცისანა აბულაძე, სოლაღაშვილთა სათავადოს ისტორიისათვის – 27 იანვარი 2010