3. ნანა ყანჩაველი -„დაუღალავი ნიჭი (მხატვარ ქეთევან მაღალაშვილის პირადი საარქივო ფონდი)“ – 18 თებერვალი 2009