28. ლელა შათირიშვილი -„ერთი საკვალიფიკაციო თემის შესახებ (XVII-XIX საუკუნის ქართული ვეტერინალური ხელნაწერები და შინაურ ცხოველთა მკურნალობის საკითხები)“ – 16 დეკემბერი 2009