26. დავით კიზირია -„ბიბლიოთეკა ლურსმულიდან ციფრულამდე“ – 2 დეკემბერი 2009