23. მაია ნინიძე -„ქართული ანბანის წარმოშობის კვლევის პერსპექტივები“ – 4 ნოემბერი 2009