21. დავით კიზირია -„კულტურული მემკვიდრეობა და ინფორმაციული სისტემები“ – 23 სექტემბერი 2009