19. ტიმოთი გრუვი -„ვახტანგ VI-ის ეპოქის ქართული ხელნაწერები“ – 15 ივლისი 2009