16. ნინო ქავთარია -„კოჩის უნივერსიტეტის (თურქეთი) აღმოსავლური ცივილიზაციების კვლევით ინსტიტუტში მივლინების ანგარიში“ – 1 ივლისი 2009