127.ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი-“ევაგრე პონტოელის ՚Αντιρρητικός-ის ქართულ-სირიული ვერსიების ურთიერთმიმართებისათვის”. 20 ნოემბერი.2019 წელი.