121. ირინა გოგონაია -„საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და სამეცნიერო კონფერენცია“. 7 მარტი 2019