12. ეთერ ქავთარაძე -„დიმიტრი მეღვინეთუხუცესის „მოგზაურობა გორის უეზდის ხიდისთავის უჩასტკსა შინა“ – 3 ივნისი 2009