119. გულიკო მჭედლიძე – ერთი ისტორიული დოკუმენტი კალისტრატე ცინცაძის პირადი არქივიდან (ნახარებოუს მონასტრის შეწირულობის გუჯარი) – 1 მარტი 2017