117. სემინარი -თემო ჯოჯუა, ირაკლი გელაშვილი და თამაზ გოგოლაძე,შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის (FR/411/1-10/14) “ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი”-ის პირველი წლის შედეგების პრეზენტაცია. – 27 აპრილი 2016