116. ნესტან ჩხიკვაძე და ლელა შათირიშვილი,რამდენიმე შესწორება ტაო-კლარჯულ ხელნაწერთა მონაცემებთან დაავშირებით – 6 აპრილი 2016