113 . დამანა მელიქიშვილი, მაია რაფავა და ნათია მიროტაძე,პროკლე დიადოხოსი, „კავშირნი ღმრთისმეტყველებითნი“, იოანე პეტრიწის თარგმანი და „განმარტება“ (H-#1337 ხელნაწერის კრიტიკული და ფაქსიმილური გამოცემა), ქართული და სომხური ტექსტების ელექტრო ვერსიის პრეზენტაცია – 21 ოქტომბერი – 2015