112. ლია ქაროსანიძე, ბგერათა კლასიფიკაცია დიონისე თრაკიელის „გრამატიკის ხელოვნების“ კომენტარების მიხედვით – 18 მარტი 2015