111. ია ახვლედიანი, სპეკალები და მათი იმიტაციები უძველესი ქართული ხელნაწერების მოჭედილ ყდებზე – 10 დეკემბერი 2014