110. მარია კრისტინა პასერი,პროექტი „უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკა (XI-XIII საუკუნეების ქართული ხელნაწერები)“: შესრულებული სამუშაოს წინასწარი ანგარიში; თამარ დვალიშვილი, ასმათ გვაზავა, უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკის პროექტის ფარგლებში სამუშაოს შესახებ – 13 ნოემბერი 2014