109. დამანა მელიქიშვილი, H 1337-ის ფაქსიმილური გამოცემის წინასწარი ელექტრონული ვერსია და გამოცემასთან დაკავშირებული საკითხები – 6 ნოემბერი 2014