108. ია ახვლედიანი და მარია კრისტინა პასერი,ხელსაწყოები სპეკალთა იდენტიფიკაციისათვის სამუზეუმო არტეფაქტების შემთხვევაში. პრეცედენტები“; „კვლევის მეთოდები და მოწყობილობები უძველესი ქართული მოჭედილი ძეგლების დიაგნოსტიკის პროექტის ფარგლებში – 5 ნოემბერი 2014