107. ვლადიმერ კეკელია, რამდენიმე დაკვირვება ანისის ქართულ წარწერებზე – 9 ივლისი 2014