106 . ზურაბ ღავთაძე, დაბრუნება ცენტრებიდან პერიფერიებში და კულტურული საზოგადოების ძალა ევროპაში – 2 ივლისი 2014