102. თამარ აბულაძე, ნესტან ჩხიკვაძე, ლია სამყურაშვილი, ასტრონომიული ხელნაწერების საქართველოში (პროექტის განხორციელების შედეგები) – 31 მარტი 2014