10. ქეთევან მანია -„სასულიერო მწერლობის ძეგლების წყაროთმცოდნეობითი კვლევა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში“ – 29 აპრილი 2009