1. ცისანა აბულაძე -„ორიენტალისტთა ძირითადი მიმართულებები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში“ – 4 თებერვალი 2009