სამეცნიერო შრომების სია

სტატიები

 1. ბიზანტიურ-ქართული ჰიმნოგრაფიის ურთიერთმიმართების ერთი საკითხისათვის. ელენე მეტრეველი – 100, კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2018, გვ. 23-31.
 2. წმინდა გრიგოლ ხანძთელი და იადგარი საწელიწდოჲ. შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გზამკვლევი :,,უდაბნოთა ქალაქმყოფელი წმ. გრიგოლ ხანძთელი“, თბილისი, 
 3. იოანე დამასკელის ჰიმნოგრაფია X საუკუნის ქართულ იადგარებში. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომები,  თბილისი, 2018; 47-51.
 4. სანკტ-პეტერბურგის კოლექციის ქართულ-ბერძნული ხელნაწერი: ბერძნული ტექსტები, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 2017, გვ. 85-97;
 5. კოზმა იერუსალიმელის საუფლო დღესასწაულების კანონთა მიმართებანი ბიბლიურ წიგნებთან და მათი ასახვა იადგარისეულ ქართულ თარგმანებში, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის შრომები,  თბილისი, 2015,  გვ. 35-42.
 6. ხმათა (იხოსთა) მიკუთვნილობის ერთი ასპექტის შესახებ ქართულ სამგალობლო ტრადიციაში, თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახ.სახელმწიფო კონსერვატორია. პიროვნება, საზოგადოება,კულტურა დროის კონტექსტში. სამეცნიერო შრომების კრებული,თბილისი , 2015, გვ. 24-31.
 7. The Iviron Monastery on Mount Athos and Georgia(Past, Present, Future), proceedings of The International conference,, Returning to Spirituality, Nova Publisher, Woshington , 2015. 111-117.
 8. იადგარში ასახული ბიზანტიური ჰიმნოგრაფია. ,,მრავალთავი“, კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი,მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 2015, გვ. 21-28;
 9. წმინდა გიორგისადმი მიძღვნილი ჰიმნოგრაფიული კანონის უძველესი ქართული თარგმანები, ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის შრომები, თბილისი, 2015.
 10. On The Interrelation of Byzantine and Georgian Hymnography (As Exemplified by the Tao- Klarjeti, Mount Athos and Black mountain Monastic Hymnographyc Schools). Bucharest,  2015,  http://www.musicologytoday.ro/;
 11. St George Athonate translator of the Byzantine Hymnography, Proceedings of The International conference ,,Georgian Athonites and Christian Civilization (Religion and Spirituality, Nova Publisher, Woshington , 111-117.
 12. ქეთვან  ბეზარაშვილთან თანაავტორობით,  ეფთვიმე მთაწმიდელისადმი მიძღვნილი ლიტურგიკულ-ჰიმნოგრაფიული განგება. ათონის საღვთისმეტყველო-ლიტერატურული სკოლა. შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი , 2013, გვ. 23-30.
 13. ღვთისმშობლის მიძინების თემა სინის მთის ქართულ ჰიმნოგრაფიულ ხელნაწერებში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, თბილისი, 2013, გვ. 131-137.
 14. სირიელ წმინდანთა ხსენება და საგალობლები X ს-ის ქართულ ჰიმნოგრაფიულ ხელნაწერებში, საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2012, გვ. 61-66.
 15. The Iviron Monastery of Mount Athos in The 15 th-19th c. (History,  Pilgrims and Manuscripts,), Proceedings of the international conference ,,Book, Romania, Europe” , Bucharest, 2011, 324-334.
 16. ბიზანტიურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობების ისტორია: ჰიმნოგრაფია, გ.ნადირაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, თბილისი, 2012, გვ. 12-20;

მონოგრაფიები

 1. კოზმა იერუსალიმელის საგალობლების უძველესი ქართული თარ­გმა­ნები (ბიზანტიურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობები), ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2014.
 2. თარგმანის ისტორია, გ. ალიბეგაშვილთან თანაავტორობით, დამხმარე სახელმძღვანელო,  ქართული უნივერსიტეტი , თბილისი , 2017.

ალბომები

 1. ბიბლიური სიუჟეტები ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში, ნ. ქავთარიასთან და ქ. ტატიშვილთან თანაავტორობით , ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2016.
 2. ამბავი ერთი ხელნაწერისა. ქართულ- ბერძნული ხელნაწერი სანკტ- პეტრბურგის კოლექციიდან, მონოგრაფია ნინო ქავთარიასთან ერთად, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2013.

ეკა დუღაშვილი

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი (სასწავლო-საკვალიფიკაციო პროგრამების კოორდინატორი) – კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება

eka_dugashvili@hotmail.com