“მე რუსთაველის პერსონაჟი ვარ”

*გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ყველა ველის შევსება სავალდებულოა

  სკოლა/უნივერსიტეტი

  ჯგუფში ვიზიტორთა რაოდენობა

  კლასი/კურსი

  პედაგოგის/საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი

  რომელი საგნის პედაგოგი ხართ?

  საკონტაქტო ნომერი

  თარიღი

  საათი
  12:00 სთ.14:00 სთ.16:00 სთ.

  ელ-ფოსტა*