გამოცემის წელიდასახელებაავტორიღირებულება
2019ძველი თბილისი (სამეცნიერო პოპულარული წიგნების სერია X )ჯაბა სამუშია 15,00₾
2019უორდროპები და ბრიტანული ქართველოლოგიამედეა აბაშიძე11.00₾
2019მრავალთავი 26 სარედაქციო კოლეგია: ცისანა აბულაძე, ზაზა ალექსიძე (მთავარი რედაქტორი), დარეჯან კლდიაშვილი, ნინო მელიქი შვილი, თამარ ოთხმეზური, მაია რაფავა, მზია სურგულაძე, ეთერ ქავთარაძე, დავით შენგელია (პასუხისმგებელი მდივანი)15.00₾
2019„საქმენი იოვანე ზედაზადნელისანი“ და „მარტჳლობაჲ აბიბოს ნეკრესელისაჲ“

ზაზა ალექსიძე20.00₾
2019ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავლობა

ლია კიკნაძე

11.00₾
2019წიგნი ახალი „ქართლის ცხოვრება“, IIტექსტი გამოსაცემად მოამზადა შესავალი შენიშვნები და საძიებელი დაურთო გონელი არახამიამ20,00₾
2019დიდბუნებოვანი მამულიშვილი ( მოგონებები მიხეილ ქავთარიაზე)შეადგინა გიორგი კალანდაძე5,00₾
2019ბერმონაზვნობის დასაწყისი საქართველოში. წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ფერაძე ნაშრომი წარმოადგენს გრიგოლ ფერაძის სადოქტორო დისერტაციას. თარგმანი გერმანულიდან ეკუთვნის თამარ ჭუმბურიძეს, ფრანგულიდან – ცისანა ბიბილეიშვილს8,00₾
2018წიგნი ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, IXექვთიმე კოჭლამაზაშვილი16,00₾
2018წიგნი საღმრთო ჟამისწირვის სახისმეტყველებანინო ქაჯაია30,00₾
2018საიუბილეო კრებული ელენე მეტერეველი 100საგამომცემლო ჯგუფი: ირმა ბერიძე, ლანა გრძელიშვილი, თამარ ჭუმბურიძე27,00₾
2018ხუარაზმშაჰის საუნჯის“ ქართული ვერსიაგამოსაცემად მოამზადა ლიანა სამყურაშვილმა14,00₾
2018ბროშურა რუსულ ენაზე (გზამკვლევი )საგამომცემლო ჯგუფი:თამარ აბულაძე, ნესტან ბაგაური, ენრიკო გაბიძაშვილი, ლანა გრძელიშვილი, ნანა თარგამაძე, თამარ ოთხმეზური, მაია რაფავა, ეთერ ქავთარაძე, †ლამარა ქაჯაია, თამარ ჭუმბურიძე

8,00₾
2018კორნელი კეკელიძისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალებიგამოცემის კოორდინატორი მარიმ ჯაბიძე10,00₾
2018წიგნი ძველი აღთქმის მინიატურები ქართულ ხელნაწერებშიშესავალი ტექსტი ელენე მაჭავარიანი; ალბომი შეადგინეს, გამოსაცემად მოამზადეს და ბიბლიის შესატყვისი მუხლები დაურთეს: მაია კარანაძე, ვლადიმერ კეკელია, ელენე მაჭავარიანი

25,00₾
2018წიგნი ბიბლიური სიუჟეტები ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაშინინო ქავთარია, ქეთევან ტატიშვილი, ეკა დუღაშვილი12,00₾
2018ოპიზის საოქრომჭედლო სახელოსნოელენე მაჭავარიანი4,00₾
2018საქართველო ფარნავაზიდან ბაგრატ III-მდე. კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია VII

მიხეილ ბახტაძე5,00₾
2018ლარგვისის ზატიკის მხატვრული გაფორმებაიზოლდა ჭიჭინაძე12,00₾
2018ივანე ჯავახიშვილის  კვალდაკვალ. კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს  ხელნაწერთა  ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული  წიგნების სერია VI

ოთარ ჯანელიძე4,00₾
2018გიორგი ლასხიშვილი  – ჩვენ ყველანი შევადგენთ ერთ პარტიას. კორნელი კეკელიძის სახელობის  საქართველოს  ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული  წიგნების სერია IXდიმიტრი შველიძე6,00₾
2018ქსნის ერისთავიანთ ქალები (XIV-XX სს.). კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია Vვიტალი ქენქაძე

10,00₾
2018 ნოე ჟორდანია პოლიტიკური პორტრეტი. კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია VIII

ვახტანგ გურული8,00₾
2018"მცხეთის სახლი " მზია სურგულაძე 7,00₾
2018წიგნი ქართული ხელნაწერი წიგნი საზღვარგარეთ - ინგლისურენოვანი მონოგრაფიაშემდგენლები: მაია კარანაძე, ვლადიმერ კეკელია, ლელა შათირიშვილი, ნესტან ჩხიკვაძე50,00₾
2018ერგი გორგაძე – ქართული საეკლესიო ისტორიოგრაფზაზა აბაშიძე10,00₾
2018ძველი ქართული ხელნაწერების ანდერძ-მინაწერების კლსიფიკაცია და ბიბლიოგრაფია

ენრიკო გაბიძაშვილი

35,00₾
2017თხზულებანი - Iსერგი გორგაძე 5,00 ₾
2017მეფე თეიმურაზ, წამება ქეთევან დედოფლისათეა ქართველიშვილი 5,00 ₾
2017"დროსის წამების" ქართული თარგმანი მანანა მაისურეაძე 6,00 ₾
2017 რუსთაველის ეპოქა IIმარიამ ლორთქიფანიძე, 7,00 ₾
2017ფიროსმანზე და არა მხოლოდ… IIIმანანა ხომერიკი, 10,00 ₾
2017კალისტრატე ცინცაძე 150 (საიუბილეო კრებული) 8,00 ₾
2017“ხელნაწერი”, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო – პოპულარული წიგნების სერია I

8,00₾
2017ვახუშტი ბაგრატიონი (სამეცნიერო პოპულარული წიგნების სერია IV)ვალერიან გაბაშვილი, 8,00 ₾
2017მრავალთავი (25) ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი 10,00 ₾
2017ქართული წიგნის ბეჭდვის ისტორიაჯუანშერ ვათეიშვილი 20,00 ₾
2017ახალი 'ქართლის ცხოვრება' - ვახტანგისეული რედაქცია I 20,00 ₾
2017ბიბლია ძველი აღთქმა (II) ილია აბულაძე , ნარგიზა გოგუაძე, ვლადიმერ კეკელია , ციალა ქურციკიძე40,00₾
2017ბიბლია ძველი აღთქმა (ტ.I ) ილია აბულაძე , ნარგიზა გოგუაძე, ვლადიმერ კეკელია , ციალა ქურციკიძე40,00₾
2017ძველი მეტაფრასული კრებულილია ახობაძე 26,00 ₾
2017დიდი სვინაქსარი - გიორგი მთაწმინდელიმანანა დოლაქიძე, დალი ჩიტუნიშვილი 26,00 ₾
2017მრავალთავი 23 10,00₾
2016სერგი გორგაძის პირადი არქივების აღწერილობა Vეთერ ქავთარაძე 5,00 ₾
2016მაქსიმე აღმსარებლის Ambiguorum Liber ქართულ მთარგმნელობით ტრადიციაშითამარ ოთხმეზური 8,00 ₾
2016ბასილ ანკვირიელი და მისი თხზულების ქართული თარგმანი ლელა შათირიშვილი 8,00 ₾
2016ჰაგიოგრაფიულ-ჰომილეტიკურ თხზულებათა უნიკალური კრებულიენრიკო გაბიძაშვილი 15,00 ₾
2016ქრისტიანული კავკასია - ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი IIIზაზა ალექსიძე 15,00 ₾
2016ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი IV - XVI საუკუნე (ქართული და სამცხე-საათაბაგო)მზია სურგულაძე 18,00 ₾
2016შოთა რუსთაველის "ვეფხისტყაოსანი" - საიუბილეო ფოტოტიპური გამოცემა (შოთა რუსთაველის დაბადების 850 წლისთავი)ავალიშვილისეული ვერსია 65,00 ₾
2015მრავალთავი (24) - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი 10,00 ₾
2015არაბული ხელნაწერები რუსულ ენაზე (მოკლე კატალოგი AC კოლექცია)რ. გვარია, ლ. სამყურაშვილი, ნ. ყანჩაველი 10,00 ₾
2015პირთა ანოტირებული ლექსიკონი 5 (სქელყდიანი)დარეჯან კლდიაშვილი, ნანა მშვიდობაძე, ნელიკო მჭედლიძე, მზია სურგულაძე 18,00 ₾
2015ქართული ხელნაწერების ჭედური ყდები (ქართული) 25,00 ₾
2014საბაწმიდური ოთხთავი ( პალიმფსესტი)ლამარა ქაჯაია 6,00 ₾
2014ქართული აგიოგრაფიული ძეგლების სიმფონია ლექსიკონი III (ს-ყ)ნარგიზა გოგუაძე, ზურაბ სარჯველაშვილი, მზექალა შანიძე 16,00 ₾
2014იოსებ ფლავიუსი - მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისანინინო მელიქიშვილი 15,00 ₾
2014ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი III - XV საუკუნის მეორე ნახევარითინათინ ენუქიძე, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე 18,00 ₾
2014ქართული ხელნაწერები ინგლისურად (Georgian Manuscript V-XIX)მაია კარანაძე, ლელა შათირიშვილი, ნესტან ჩხიკვაძე, თამარ აბულაძის მონაწილეობით 20,00 ₾
2014ძველ ქართულ -ძველ სომხური ლექსიკონიილია აბულაძე 30,00 ₾
2013ბიბლია - ძველი აღთქმა 15,00 ₾
2012ეპისტოლური მემკვიდრეობა, კათოლიკოს პატრიარქი ამბროსი (ხელაია)გოჩა საითიძე 8,00 ₾
2012ამბავი ერთი ხელნაწერისა , ქართულ-ბერძნული ილუსტრირებული ხელნაწერი, სანკტ-პეტერბურგის კოლექციიდან (ქართულ-ინგლისური) 8,00 ₾
2012ფილოლოგიურ ისტორიული ძიებანი 2ელენე მეტრეველი 15,00₾
2012ქართულ-ბერძნული ხელნაწერი ფაქსიმილური გამოცემა150,00₾
2011ანოტირებული ბიბლიოგრაფია (ილია აბულაძე)ხათუნა გაფრინდაშვილი 3,00 ₾
2011ამბროსი ხელაიას პირადი არქივების აღწერილობა III 8,00 ₾
2011ქრისტიანული კავკასია - ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი IIზაზა ალექსიძე 12,00 ₾
2010ილია აბულაძის პირადი არქივების აღწერილობა II 5,00 ₾
2010მრავალთავი (23) ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი 10,00 ₾
2010ქრისტიანული კავკასია - ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი Iზაზა ალექსიძე 12,00 ₾
2008ელენე მეტრეველის პირადი არქივების აღწერილობა Iმაია მამაცაშვილი, ეთერ ქავთარაძე 5,00 ₾