Scientia 2 – კონფერენციის პროგრამა

კონფერენციის ადგილი:
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრი, ელენე მეტრეველის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი

მისამართი: მ. ალექსიძის 1/3

Zoom-ის ლინკი: https://us05web.zoom.us/j/3565487851?pwd=TGlwQXNPOTBRcENOcno2QS94UXh3dz09

ან

Meeting ID: 356 548 7851
Passcode: scientia

24 ნოემბერი
09:00-10:00  

რეგისტრაცია

 

სექცია 1
10:00-12:00 1 მიშა ქართველიშვილი სტრუქტურალიზმი საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ქართულ მეცნიერებაში
(კლოდ ლევი-სტროსი)
2 ზაზა ცინაძე დამფუძნებელი კრების რეგლამენტის შემუშავება, განხილვა და დამტკიცება
3 შორენა მურუსიძე ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მონაწილეობა პრომეთეისტულ მოძრაობაში
4 მონიკა მირზოიანი ზოგიერთი შენიშვნა ფერთა სიმბოლიკის შესახებ ხეთურ სამყაროში
5 ნათია კენჭიაშვილი რიტორიკის თეორიისა და პრაქტიკის სწავლების ისტორიიდან – „სიტყვიერების თეორიის“ შესახებ
6 ასმათ გვაზავა ხელნაწერი წიგნის კონსერვაცია-რესტავრაციის დროს წარმოქმნილი სირთულეები
(მასალის თავისებურება და ინდივიდუალური მიდგომები)
 

12:00-12:30

 

შესვენება (ყავის დასალევად)

 

12:30-14:30

სექცია 2
1 გორ მარგარიანი მუსლიმები და მათი სახელები სომხურ ისტორიულ გარემოში: სომხური წერილობითი წყაროების ანალიზი
2 თეა ქართველიშვილი როსტომ-ხანის დამოკიდებულება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისადმი (ქართული დოკუმენტური მასალის მიხედვით)
3 დავით მერკვილაძე ერეკლე II-ის როლი რუსეთის მიზნებში
ყარაბაღის სახანოს მიმართ 1783-1784 წლებში
4 გიორგი მირზაბეკიანი ოსმალური საგადასახადო სისტემა ერევნის ვილაეთში 1590 წ.
5 ხათუნა ბაინდურაშვილი „ჯამი აბასი“-სა (ხეც. S-174) და ქართულად დაწერილი სპარსული ოთხთავის (ხეც. S-16) პოლიტიკურ-თეოლოგიური და პრაქტიკული მნიშვნელობისთვის
6 თემო ჯოჯუა მოლარეთუხუცეს ხელა თავხელისძის მიერ 1420-1430-იან წლებში იერუსალიმის
ჯვრის მონასტრისათვის შეწირული XIII-XIV საუკუნეების ჰაგიოგრაფიული
კრებული (A-199ა//A-707) და მისი ადრეული მინაწერები ხელნაწერის
ძველი მფლობელის – თბილისის მეტეხის მონასტრის მოხსენიებით
7 თამარ გასიტაშვილი ,,რუსუდანიანის’’ ლექსიკიდან (მუჯამფარი // მუჯაფარი  // მუჯამარი და ოყა)
 

14:30-15:30

 

ლანჩი

 

15:30-17:45

 

სექცია 3

1 გურამ ჩხატარაშვილი, ვალერი მანკო, რეზო ტაკიძე ადამიანის საქმიანობა და პალეოკლიმატური გარემო ადრე ჰოლოცენის ხანაში
2 გურამ ჩიქოვანი ხელის როლი საზოგადოების განვითარების ისტორიის ჭრილში
3 ნინო წერედიანი სასწაულის საკრალური სამოსი და საიდუმლო თავშესაფარი. სვანეთი
4 ნუგზარ პაპუაშვილი ზაქარია ფალიაშვილის სარწმუნოება და საეკლესიო-ლიტურგიკული პოზიცია
5 თამთა ღონღაძე სიზმარი, როგორც არაცნობიერი კონფლიქტების ასახვის ხერხი, ვაჟა-ფშაველას პროზის რეალისტურ თხრობაში
6 მაია კვირკველია ქალაქის  მხატვრული სახეები   მამუკა წიკლაურისა და თედო ბექიშვილის  70-იანი წლების პოეზიაში
7 ნარი ჩხაბერიძე ცოდნის ბიბლიური გააზრებისათვის ვაჟა-ფშაველას „გველისმჭამელში“
25 ნოემბერი
სექცია 1
11:30-14:00 1 ნინო მეგენეიშვილი, შორენა თავაძე ეტრატზე შესრულებული ფრაგმენტული ხელნაწერი გრაგნილების ინტერდისციპლინური თავისებურებები
2 ტიგრან მიქაელიანი სტერეოტიპები სხვადასხვა ხალხის შესახებ შუა საუკუნეების არაბულ წყაროებში
3 ჰასმიკ ჰმაიაკიანი ხეთური GIŠHUEŠA «ВЕРЕТЕНО» – სომხური HIWSEL «ПРЯСТЬ»
4 სოფო ცერცვაძე, ლელა გოცირიძე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის  მნიშვნელობა
5 ლევან კოჭლამაზაშვილი  გეოგრაფიული სახელი — დიაქრონიული ცვლილების ფიქსატორი
6 ჯიანფენგ ლი ქართველური ენათა ნათესაობის შესწავლა ლევენშტეინის მანძილის დათვლის საფუძველზე
7 ოთარ გაბუნია სემიტური gmr ფუძე-ძირის შესაძლო კავშირისათვის ქართველურ “ღმერთ” და “გმირ” ფუძეებთან
 

14:00-15:00

 

 

ლანჩი

15:00-17:30 სექცია 2
1 ირაკლი ფაღავა ქართლ-კახეთის სამეფოს სირმა თეთრის შემცველი სამონეტო კომპლექსები და მათი მეტა-ანალიზი
2 ირაკლი ფაღავა ქართლ-კახეთის სამეფოს სამთამადნო და საფასის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართული და რუსული საბუთების მიხედვით
3 თაზო გოგოლაძე, დარეჯან გველესიანი XVI ს-ის მიწურულისა-1612 წლების იოვანე ავალიშვილის სააღმშენებლო წარწერა ქვათახევის ღმრთისმშობლის ეკლესიიდან
4 თაზო გოგოლაძე ჩორჩანელთა ფეოდალური სახლის ახალი ეპიგრაფიკული ძეგლები (უდეს ღმრთისმშობლის მიძინებისა და წმიდა ნინოს ეკლესიის წარწერები)
5 ნიკოლოზ ჟღენტი რაჭის ერისთავთა დინასტიური ცვლილება XV საუკუნის ბოლოს (სავარაუდო პერიოდი და მიზეზები)
6 ნათია ხიზანიშვილი არტანუჯის მონასტერი
7 ზურაბ თარგამაძე ისტორიული რეპრეზენტაციისა და კოლექტიური მეხსიერების ურთიერთმიმართების საკითხი: საქართველოში მონღოლთა დაპყრობითი ლაშქრობების კვლევის მაგალითზე
 

17:30

 

დახურვა