ბრძანება №48

სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არსებული საცავების დროებით დახურვის თაობაზე „სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 6 მარტის №18 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზესსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არსებული საცავების დროებით დახურვის თაობაზე „სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 6 მარტის №18 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე