ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა – 22 ივლისი

22 ივლისი

წინა დღის მასალის აქტუალიზაცია – ვლადიმერ კეკელია, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივთმცოდნეობის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; ირინა გოგონაია, პედაგოგიკის დოქტორი, სასწავლო და საკვალიფიკაციო პროექტების სამსახურის უფროსი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ლექცია: მინიატურა და დეკორი ქართულ ხელნაწერში –  ნინო  ქავთარია,  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ხელოვნების ისტორიის განყოფილების უფროსი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ლექცია: ქართული პალიმფსესტები – დალი  ჩიტუნაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, აღმოსავლურ და სომხურ ხელნაწერთა განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ლექცია: ძველი ქართული ლიტერგიკულ- ჰიმნოგრფიული ხელნაწერები და მათი  მნიშვნელობა  –  ეკა დუღაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ლექცია-ექსკურსია: დიგიტალიზაცია ხელნაწე- რთა ეროვნულ ცენტრში – დიმიტრი გურგენიძე, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დიგიტალიზაციის ლაბორატორიის მთავარი სპეციალისტი.

 

კალიგრაფიის ვორქშოპი – ლელა შათირიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გალერეა