ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა – 21 ივლისი

21 ივლისი

გასვლითი ლექცია: წელთაღრიცხვის სისტემები ძველ საქართველოში – თეიმურაზ ჯოჯუა, ისტორიის დოქტორი, წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატი- კის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი