ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა – 20 ივლისი

20 ივლისი

ლექცია: ძველი ქართული სასულიერო მწერლობა – მაია რაფავა, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ლექცია:  ძველი  ქართული  საერო  მწერლობა – მაია რაფავა, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ლექცია: ქართული ხელნაწერი კოლექციები უცხოეთის სიძველეთსაცავებში – დალი ჩიტუნაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, აღმოსავლურ და სომხურ ხელნაწერთა განყოფილების მთავარი  მეცნიერი  თანამშრომელი,  კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

მრგვალი მაგიდა – დისკუსია

 

ქაღალდის შექმნის ვორქშოფი (III სესია) – დარეჯან გოგაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, საქართვე- ლოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილისა და დი- მიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეის მმართველის მოადგილე

 

კალიგრაფიის ვორქშოფი – ლელა შათირიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გალერეა