ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა – 18 ივლისი

18 ივლისი

გასვლითი ლექცია საქართველოს ეროვნული მუზეუ- მის ეპიგრაფიკის ფონდში. ლექცია: ქართული ეპიგრაფიკა – თეიმურაზ ჯოჯუა, ისტორიის დოქტორი, წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გალერეა