ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა – 17 ივლისი

17 ივლისი

ლექცია: ქართული ხელნაწერი წიგნის ყდა – მაია კარანაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ლექცია: სპეკალები და სპეკალთა იმიტაციები ქართული ხელნაწერების ჭედურ ყდებზე ¬ ია ახვლედიანი, გეოლოგია-მინერალოგიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

 

ქართული ხელნაწერი წიგნის საწერი მასალა და საშუალებები – დარეჯან გოგაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილისა და დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეის მმართველის მოადგილე

 

ქაღალდის შექმნის ვორქშოპი (I სესია) – დარეჯან გოგაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილისა და დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეის მმართვე- ლის მოადგილე

 

ლექცია-ექსკურსია: კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციების დათვალიერება – თამარ აბულაძე, ფილოლოგიის დოქტორი, ხელნაწერ სიძველეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი, მთავარი მცველი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

კალიგრაფიის ვორქშოფი – ლელა შათირიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გალერეა