ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა – 16 ივლისი

16 ივლისი

ლექცია-სემინარი: შუა საუკუნეების ქართული ხელნაწერის გამოცემა: რედაქტორის ამოცანები – ემილიო ბონფილიო, ფილოსოფიის დოქტორი, დუმბარტონ ოუკსი (პროგრამის სტიპენდია 2020-2021)

 

ლექცია: შუა საუკუნეების  ხელნაწერი  წიგ-  ნის შედგენის  პრინციპები  (X-XI  სს.)  –  ნესტან  ჩხიკვაძე, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

 

ლექცია: შუა საუკუნეების ქართული ხელნა- წერი წიგნის ისტორიიდან: ლიტურგიული კრებულებიდა- ნ-სასწავლო-სამეცნიერო ხასიათის ხელნაწერამდე (XI-XII სს.) – თამარ ოთხმეზური, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების უფროსი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

ლექცია: კ. კეკელიძის სახელობის საქართვე- ლოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერული მემ- კვიდრეობა (წარსული და აწმყო) – მაია მაჭავარიანი, კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

კალიგრაფიის ვორქშოპი – ლელა შათირიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გალერეა