კრებულ „მრავალთავში“ გამოსაქვეყნებლად სტატიების მიღება დაიწყო

2021 წელს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პერიოდულ სამეცნიერო კრებულს ­– „მრავალთავს“ ­– 50 წელი უსრულდება.

გთხოვთ, სტატიები წარმოადგინოთ  „მრავალთავის“ ვებგვერდზე მოცემული მოთხოვნების გათვალისწინებით (http://mravaltavi.manuscript.ge/for-authors/) და გამოაგზავნოთ „მრავალთავის“ email-ზე: mravaltavi@manuscript.ge

სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადაა ა. წ. 15 ოქტომბერი.