ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული ხელნაწერი“ – 15 ივლისი

✅ 2021 წლის 15 ივლისს კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიხსნა ქართველოლოგიის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული ხელნაწერი“, რომელიც ხორციელდება ლუვენის უნივერსიტეტთან (ბელგია) თანამშრომლობით შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით.
➡ღონისძიება გახსნა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ზაზა აბაშიძემ. სტუმრებს სიტყვით მიმართა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორმა ჯაბა სამუშიამ. ღონისძიების მსვლელობას უძღვებოდა პროექტის კოორდინატორი, სასწავლო და საკვალიფიკაციო პროექტების სამსახურის უფროსი ირინა გოგონაია.
➡სკოლის მიზანია ქართველოლოგიური მეცნიერებების პოპულარიზაცია, ქართული ხალნაწერის მნიშვნელობის წინ წამოწევა, ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა და სტუდენტთა თანამშრომლობითი ურთიერთობების განვითარება; კორნელი კეკელიძის, ილია აბულაძის, ელენე მეტრეველის მიერ დამკვიდრებული ქართველოლოგიური სამეცნიერო ტრადიციების გაგრძელება.

15 ივლისი

ლექცია: საქართველო: მოკლე ისტორიული მიმოხილვა – ზაალ აბაშიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელ- ნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი

 

ლექცია: ქართული დამწერლობის წარმოშობა, განვითარების ეტაპები – ნიკოლოზ ალექსიძე, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებ- რივ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი;

 

ლექცია: ქართული ენა – მზექალა შანიძე, ფი- ლოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეც- ნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

 

ინტერაქტიული  პროგრამა:  როგორ  ვი-  ცავთ ხელნაწერ კულტურულ მემკვიდრეობას? – ირინა გოგონაია, პედაგოგიკის დოქტორი, სასწავლო და საკვალიფიკაციო პროექტების სამსახურის უფროსი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; ვლადიმერ კეკელია, არქივთმცოდნეობის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

კალიგრაფიის ვორქშოპი – ლელა შათირიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, კოდიკოლოგი- ა-ტექსტოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

 

გამოფენა „ქართული ხელნაწერი“

გალერეა