სამკითხვრლო დარბაზისა და საცავების დაკეტვის შესახებ

2021 წლის 15 ივლისიდან 2021 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით დაიხურება კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამკითხველო დარბაზი და  საცავები.