პრაქტიკა სტუდენტებისთვის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და საქართველოს ტექსნიკურ უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ქიმიური და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტებმა ცენტრის კონსერვაციისა და რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორიაში გაიარეს პრაქტიკა.