გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნერო საბჭოს თავმჯდომარის 2020 წლის 3 ივლისის N2 განკარგულების საფუძველზე, ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, ერთ სივრცეში თანამშრომელთა შეკრების, ქვეყანაში გამოცხადბული შეზღუდვებისა და ასევე –  სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნერო საბჭოს 2020 წლის 28 მაისის N3 სხდომის ოქმით მიღებული დადგენილების სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომელიც გულისხმობს სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის არჩევნების ჩატარების საკითხების განსაზღვრას, გაუქმდა სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 28 მაისის N3 სხდომის ოქმით მიღებული დადგენილება.