„ბიზანტია მსოფლიო კულტურის კონტექსტში“

„ბიზანტია მსოფლიო კულტურის კონტექსტში“

სახელმწიფო ერმიტაჟის XCIX ტომში „ბიზანტია მსოფლიო კულტურის კონტექსტში“, რომელიც ეძღვნება ა.ვ. ბანკის ხსოვნას, გამოქვეყნდა ქართველი მეცნიერების ია ახვლედიანის, ირინა გოგონაიასა და მაია კარანაძის სტატია „XII-XIII საუკუნეების ქართული ოთხთავების ჭედური ყდების დიაგნოსტიკის შედეგები“