მნიშვნელოვანი შენაძენი

მნიშვნელოვანი შენაძენი

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბიბლიოთეკას ახალი წიგნები შეემატა ✴თბილისში, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო კონფერენციაზე მყოფმა ცნობილმა ქართველოლოგმა ბერნარ უტიემ ცენტრის ბიბლიოთეკას სასაჩქრედ გადასცა ჰ.პაპროცკის და მის მიერ გამოყენებული გრიგოლ ფერაძის „ძველი ქართული ლიტერატურა ქართულ ტრადიციაში“. ბონის უნივერსიტეტის პროფესორმა გრიგორ ჰანკემ ცენტრის ბიბლიოთეკას გადასცა თავისი ორტომეული: „კონსტანტინეპოლის წმ. სოფიის ტაძრის მწუხრის ლოცვის და ჟმისწირვის წესი“, ხოლო გერმანიაში მოღვაწე ქალბატონმა თინატინ ქრონცმა Oriens Christianus-ში გამოქვეყნებული თავისი სტატია –Das Jerusalemer Euchologion Sinait.iber.66/O.

 

https://www.facebook.com/pg/Manuscript.ge/photos/?tab=album&album_id=2779099092146471&__xts__%5B0%5D=68.ARA0r0hLEpUfDAAoAdlMfK4XbMMRiJHScjW2z4-vuWsotsovmHMXHnQM7bFdrWT73VpARcaq43-LxcbTfIs5SAnb3gU-ixaD3uTeviAqPHLnWBltTU8Dpo5KuzC0OhQLfod_lz3el3uk-y1kuRcPiXQVF1iFJkrOuihfEBreauA_moQwEUH5HL6CSrTZGza6-G_QoRU3ZZipCyqEsF24zO40NvHn2FfXeM0mFd3m5WEN5VNN_ebC_NB_yfN_piV0bbLo9Mg3gqV4RwbGNfajFzFFxj-UV5PSyljABLRAqEUZwwccCgEXil92Zys2KKoiLAEzSB2rkw5AK-30rIoNAe5s_KGn9-tKF6kXE16IxxLebjVr-DoaJU-68Wzc2MndCvyxcPVr8NTeTLBtXyPW4qvFwjjHgaGEXO3YP8MHqtwmRjbOFC76YtOijy6_shEQb3NKQ-_OSmqOHZ2uBjE4&__tn__=-UC-R