განახლდა მაგისტრანტებისათვის განკუთვნილი პრაქტიკული კურსი

განახლდა მაგისტრანტებისათვის განკუთვნილი პრაქტიკული კურსი

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში განახლდა სოხუმის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის სპეციალობის IV კურსის მაგისტრანტების პრაქტიკული სწავლების კურსი (პროგრამა მოქმედებს ცენტრსა და სოხუმის უნივერსიტეტს შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში). კურსის განმავლობაში ისინი გაეცნობიან ისტორიულ დოკუმენტებსა და საარქივო მასალას,დაეუფლებიან წერილობით სიძველეთა აღწერისა და კვლევის საქმეს. პრაქტიკულ კურსს უძღვება ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ნესტან ჩხიკვაძე.