ცენტრში ცნობილი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის მიხეილ ქავთარიას კაბინეტს მისი სახელი მიენიჭა

ცენტრში ცნობილი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის მიხეილ ქავთარიას კაბინეტს მისი სახელი მიენიჭა

19 სექტემბერს კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებითცენტრის იმ კაბინეტს, რომელშიც ათწლეულების განმავლობაში მუშაობდა ცნობილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე მიხეილ ქავთარია მიენიჭა მიხეილ ქავთარიას სახელი.