განცხადება საიუბილეო კრებულის „კ. კეკელიძე – 140“ შესახებ

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია  გამოსაცემად ამზადებს საიუბილეო კრებულს – „კ. კეკელიძე – 140“. კრებულში გამოქვეყნდება სამეცნიერო სტატიები ძველი ქართული მწერლობის პრობლემატიკიდან. სტატიების მოწოდების ბოლო ვადაა 2019 წლის პირველი ოქტომბერი.

პირველ სექტემბრამდე გამოქვეყნების სურვილი სავარაუდო სათაურით და ძალზე მოკლე ანოტირებით (არა უმეტეს ნახევარი A 4 თაბახისა) შეგიძლიათ გადმოგვიგზავნოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე, რის შემდეგაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას სტატიის გამოქვეყნების შესახებ.

ელექტროული მისამართი: kartvelologist@gmail.com