საქართველო ფარნავაზიდან ბაგრატ III-მდე

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის

სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია

 

სერიისა და მეშვიდე წიგნის რედაქტორი

ზაზა აბაშიძე

საგამომცემლო ჯგუფი

ირმა ბერიძე

ლანა გრძელიშვილი

ვლადიმერ პერანიძე

 

ISSN 2587-4616

ISBN 978-9941-9563-4-8 (მეშვიდე წიგნის)

© კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2018

© მიხეილ ბახტაძე, 2018 

 

სარჩევი

რედაქტორისგან ——————————————————————————————————— 5

ქართლის (იბერიის) სამეფოს წარმოქმნა. მეფე ფარნავაზი ——————————————————— 7

საქართველო ქ.შ-მდე II საუკუნიდან ქ.აქეთ IV საუკუნემდე ——————————————————- 14

საქართველო IV-VIII საუკუნეებში ———————————————————————————— 25

საქართველო IX საუკუნიდან XI საუკუნის 70-იან წლებამდე —————————————————- 66

ბაგრატ III —————————————————————————————————————– 79