ოპიზის საოქრომჭედლო სახელოსნო

 ძველი ქართული სამწერლობო კერების XII-XIII საუკუნეების მოღვაწეთა შემოქმედებითი ურთიერთობანი 

თბილისი . TBILISI

2018

რედაქტორი: ნინო ქავთარია 

გარეკანის შემკულობა შესრულებულია XI საუკუნის ხელნაწერის მიხედვით ელენე მაჭავარიანის მიერ

ელენე მაჭავარიანის ფოტო გარეკანზე ბუბა კუდავასი 

 

© კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2018

© ელენე მაჭავარიანი 

ISBN 978-9941-9563-1-7