დიმიტრი შველიძე: “გიორგი ლასხიშვილი – ჩვენ ყველანი შევადგენთ ერთ პარტიას.”

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპლარული  წიგნების სერია IX

სერიის რედაქტორი
ზაზა აბაშიძე
მეცხრე წიგნის რედაქტორი
შორენა მურუსიძე

საგამომცემლო ჯგუფი:
ირმა ბერიძე
ლანა გრძელიშვილი
ვლადიმერ პერანიძე

ISSN 2587-4616
ISBN 978-9941-9564-2-3 (მეცხრე წიგნის)
©კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი,2018
© დიმიტრი შველიძე, 2018

სარჩევი
რედაქტორისგან……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
ღირსეული მამულიშვილი …………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
ახალგაზრდული იდეალების წლები და შედეგები………………………………………………………………………………..11
“ახალგაზრდა ივერიელების” თავკაცი……………………………………………………………………………………………………………….18
ახალი მიმართულება “ცნობის ფურცლის” ჯგუფი………………………………………………………………………….31
სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის სათავეში………………………………………………………………………………………40
განმათავისუფლებელი მოძრაობა …………………………………………………………………………………………………………………………….49
1907-1916 წლები პარტისს ლიდერის პოსტზე……………………………………………………………………………………60
„დიდი ომიანობის“ მიერ მოტანილი თავსუფლება………………………………………………………………………………77
კვლავ პარტიის სათავეში…………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
ამიერკავკასიის სეიმში……………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
საქართველოს ეროვნული საბჭოს თავჯდომარის ამხანაგი………………………………………………………..101
განათლების პირველი მინისტრი……………………………………………………………………………………………………………………………111
დამფუძნებელ კრებაში……………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
იძულებითი დასასრული………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120
დამოწმებული ლიტერატურა………………………………………………………………………………………………………………………………………..124