"ღია სახლის" სტუმრობა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ეროვნულ ცენტრს სტუმრად ეწვივნენ ლტოლვილთა ინტეგრაციის ცენტრის „ღია სახლის“ ბენეფიციარები. სტუმრები გაეცვნენ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და აქ დაცულ უნიკალურ კოლექციას. გარდა ამისა მათ მოინახულეს ცენტრის იშვიათ გამოცემათა კაბინეტი.